De ‘’ACACIAS’’ school legt zich vooral toe op het onderwijs van het type 1 en 2 en ook op bijzondere leergangen voor autistische kinderen.

Het project plaatst de leerling centraal in het pedagogisch kader en legt het accent op het lukken en de valorisatie van de inspanning .

De school is een plaats van opening waar de kwaliteit van het onthaal zowel, voor de ouders als voor de leerlingen een samenwerking mogelijk maken, waar zij hun verschillen leren aanvaarden en waar hun school en niet school vaardigheden ontwikkeld worden.

De school is zich bewust van haar pedagogische opdracht, zij werkt de samenwerking in de hand van medische, paramedische, pedagogische en sociale teams, identificieert de vormings noden van het paramedische personeel en steunt alle initiatieven in dit domein.

Om deze doelstellingen te bereiken past de school de ‘’TEACCH’’ techniek toe (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children).  

 

28 december 2023