Voorstelling van de vzw RéCI-Bruxelles:

Opgericht in 1992 door ouders en professionals, RéCI (Réseau de Coordination et d’Intervention pour l’intégration de personnes présentant un handicap moteur) beoogt de ondersteuning van de ontwikkeling van het welzijn, de autonomie, de persoonlijke ontplooiing en de sociale integratie van kinderen en adolescenten met een motorische handicap. RéCI-Brussels is door het COCOF erkend als een ondersteunende dienst en een dienst ter bevordering van de integratie in het reguliere onderwijs. Elk jaar begeleidt de dienst meer dan 70 Brusselse kinderen en tieners, van wie meer dan de helft naar het reguliere onderwijs gaat. Het team bestaat momenteel uit 7 ondersteunende medewerkers (met verschillende achtergronden, van wie een aantal parttime), alsmede een directeur en een boekhoudkundig secretaresse.

Activiteiten van RéCI-Bruxelles

 
  • Uitgebreide ondersteuning Dankzij haar multidisciplinair team kan RéCI kinderen, adolescenten en gezinnen verschillende diensten aanbieden: luisterend oor, psychologische ondersteuning, advies op het gebied van ergotherapie en logopedie, ondersteuning bij sociale procedures, advies over schooloriëntatie, enz.
  • Hulp bij schoolintegratie Dankzij haar multidisciplinair team kan RéCI kinderen, adolescenten en gezinnen verschillende diensten aanbieden: luisterend oor, psychologische ondersteuning, advies in ergotherapie en logopedie, ondersteuning bij sociale procedures, schoolbegeleiding, enz.
  • Vrije tijd Tijdens de schoolvakanties bieden wij een vrijetijdsdag aan om kinderen en adolescenten de mogelijkheid te bieden activiteiten te ontdekken die zij met hun familie niet kunnen doen (paardrijden, clownerie, muzikale initiatie, enz.).
Dankzij Kiwanis hebben ook verschillende kinderen de kans om een dag te genieten bij Pairi Daiza. Internet site RéCI
28 december 2023