Kiwanis steunt Okidoo, een opvoedingsproject voor kinderen

Emotionele ontwikkeling van kinderen

Het bevorderen van een positieve emotionele ontwikkeling bij kinderen, waardoor zij zorg en respect voor zichzelf en anderen ontwikkelen, is van cruciaal belang voor hen om emotioneel intelligente volwassenen te worden. Maar we lezen steeds vaker dat het voor kinderen moeilijk is om dit evenwicht te bereiken. Ondanks alle goede initiatieven is pesten op en buiten school nog steeds aan de orde van de dag.
Daarom organiseert Okidoo, in samenwerking met de schoolhoofden van de deelnemende scholen, preventieve emo-sociale trainingen om psychologische problemen en geweld te voorkomen. Dit komt ten goede aan de samenleving en de economie, maar vooral aan kinderen en jongeren.

Missie

De missie van Okidoo, met de steun van Kiwanis, bestaat erin alle kinderen van de lagere school toegang te geven tot sociaal-emotionele vorming, ongeacht of deze al dan niet een integrerend deel uitmaakt van het schoolcurriculum.

Een project voor kinderen van de lagere school

Okidoo is een coachingsprogramma voor kinderen van 6 tot 12 jaar waarvoor lagere scholen zich kunnen inschrijven. In het programma is een aantal sessies per schooljaar gepland, en dit voor verschillende opeenvolgende schooljaren.

Concreet gaat het erom de concentratie te verbeteren, bewuster met emoties te leren omgaan, het zelfvertrouwen en de zelfaanvaarding te vergroten, en uiteindelijk beter bestand te worden tegen de stress in deze maatschappij.

Deze uitdagingen kunnen het best op jonge leeftijd worden aangepakt, zodat scholen een preventieve rol kunnen spelen bij het voorkomen van pesten, geweld, psychologische problemen, depressie, ……

Okidoo in cijfers

Vandaag wordt dit project uitgevoerd in 12 lagere scholen in de regio Oostende.
Maar Okidoo is zeer ambitieus en het doel is om het verder uit te rollen op provinciaal, en waarom niet nationaal niveau, en om meer trainers op te leiden om de huidige drie te versterken.

Klik op de link om de ambitieuze plannen van Okidoo te zien

Okidoo fr

Kiwanis wil deze actie ten volle blijven steunen en, zoals de toekomstplannen duidelijk maken, is steun nodig om nog meer kinderen van dit belangrijke project te laten profiteren.